Arno Oberendorff www.arnooberendorff.nl   │    webdesign: ©buro ben van lieshout  │ disclaimer

Arno Oberendorff spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft hij naar een goede toegankelijkheid van deze site. Arno Oberendorff behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Arno Oberendorff geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Arno Oberendorff geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.

Arno Oberendorff garandeert niet dat haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Formulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres)
Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen door dit via mail (contact) door te geven.
Deze site bevat links naar andere sites. Arno Oberendorff is niet verantwoordelijk voor het privacybeled of de inhoud van deze websites.

Publieke forums
Deze site kan chatruimtes, forums, prikborden, en/of nieuwsgroepen beschikbaar maken voor gebruikers. Denkt u eraan dat informatie die u in deze gebieden bekend maakt, publieke informatie wordt en dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens.


Disclaimer